Thứ Hai, 18 Tháng Hai, 2019

Yee Money Transfer Express

Với yeemoney.com, thật dễ dàng để gửi tiền cho những người thân yêu của bạn tại Việt Nam và Malaysia

Dịch vụ của chúng tôi

Tại Yee Money Transfer, bây giờ bạn có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền của mình nhanh chóng mà không phải xếp hàng tại quầy ngân hàng - để bạn có thể tập trung thời gian vào những việc quan trọng hơn.

Tại sao bạn chọn Yee Money Transfer Express

Nhanh chóng

Yee Money Transfer Express tin rằng thời gian là tiền bạc, vì thế chúng tôi phục vụ bạn 24/24h, để giúp bạn thực hiện các giao dịch ngân hàng bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

Tiện lợi

Yee Money Transfer Express cung cấp các tùy chọn trong thanh toán tiền khác nhau, bao gồm các ngân hàng trên toàn lãnh thổ Malaysia & Việt Nam.

Tin cậy

Tại Yee Money, cúng tôi chắc chắn tiền của bạn sẽ đến nơi bạn muốn gửi chỉ sau 5 phút. Cho dù bạn gửi trực tuyến hoặc tại một địa điểm đại lý chuyển tiền bất kỳ.

Tin tức hoạt động tài chính - kinh doanh & doanh nghiệp

South Korea Releases Official Guidelines for Cryptocurrency

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Câu hỏi thường gặp

New Mining Centers Increase North American Market

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Ethereum Congestion Forces Exchanges to Halt Withdrawals

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

The EU Clarifies the Anti-Money Laundering Directive

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Proof of Insurance on the RiskBlock Blockchain

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Something Odd Is Happening at Bitcoin’s Largest Mining Pool

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Possible Pennant Suggests End to Market Consolidation

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Ethereum Congestion Forces Exchanges to Halt Withdrawals

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Regulators Greenlight Bitcoin Future Implications

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...

Over 1 Million People in Line for Bitcoin Trading App

Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or...